Error loading MacroEngine script (file: )

Inklusioner

Inklusioner i rav.

Ravet indkapsler alt hvad det kommer i kontakt med på vej ned af træet. Hyppigst vil man finde indslutninger af det som findes i umildbar nærhed af træet. Det kunne f.eks. være myg og fluer som sværmer i umildbar nærhed, myrer fra en nærliggende myretue, edderkopper fra et nærliggende spind eller en lille trælevende bille. Men det forekommer også at man finder sjældenheder såsom svampe, firben, skorpioner, snegle eller fjer fra fugle. Derudover er der også i sjældne tilfælde mulighed for at finde vandlevende organismer fra en nærliggende sø eller vandløb, som i sin tid var i nærheden af det træ som producerede harepiksen. 

.